Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka objęła patronatem III Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych, które odbędzie się w dnia 15-16 listopada 2012 roku.  Tegoroczne spotkanie będzie kolejną okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat marketingu instytucji naukowych i badawczych. Pracownicy działów marketingu instytutów badawczych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw zainteresowani poszerzeniem wiedzy i rozwojem kompetencji w zakresie tej specyficznej gałęzi marketingu spotkają się z wybitnymi autorytetami, czołowymi naukowcami oraz praktykami w dziedzinie marketingu z całej Europy. Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami spotkania podzielą się profesorowie i wykładowcy akademiccy, pracownicy instytucji badawczych i naukowych oraz praktycy z kraju i zagranicy.

Owocem corocznych spotkań,  jest seria publikacji poświęconych marketingowi instytucji naukowych i badawczych. Każdy z tomów jest zbiorem artykułów autorstwa prelegentów oraz słuchaczy, inspirowanych tematyką Forum. Książki z serii „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” są najbardziej aktualnym źródłem wiedzy o wynikach badań dotyczących marketingu i technik jego stosowania, ale także zawiera praktyczne odniesienia do rzeczywistości oraz specyfiki instytucji naukowych i badawczych.

Więcej informacji na temat III Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych znajdziecie tutaj

Podziel się wpisem