W dniach od 19-21 czerwca odbyła się w Gdyni X jubileuszowa, międzynarodowa konferencja TransNav 2013 gromadząca specjalistów transportu i nawigacji morskiej z całego świata. Na konferencji nasi specjaliści dr inż. Zbigniew Pągowski i dr inż. Krzysztof Szafran zaprezentowali na sesji „Baltic Sea Logistic and Transportation Problems” referat pt.: „Ground Effect” Transport on the Baltic Sea”, a na sesji “Pollution at Sea, Cargo Safety, Environment protection and Ecology” referat p.t. : “The Ecological Hovercraft- Dream or Reality!”. Oba referaty wzbudziły duże zainteresowanie specjalistów transportu morskiego i otrzymaliśmy konkretne propozycje współpracy. Całość materiałów konferencji jest dostępna w monografii p.t.: „Marine Navigation and Safety of Sea Transportation ”, która od razu była dostarczona uczestnikom konferencji. Konferencję uświetniło spotkanie uczestników konferencji z Prezydentem Lechem Wałęsą. Kolejna edycja konferencji Transnav odbędzie się w roku 2015.

Podziel się wpisem