W dniach 30 listopada – 3 grudnia 2015 roku w Zakopanem odbyła się XIX międzynarodowa konferencja naukowa „Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu – TransComp 2015”.

Instytut Lotnictwa zaznaczył swoją obecność na konferencji referatem pt: „Badania symulacyjne elementów konstrukcyjnych modułowego napędu platformy badawczej na poduszce powietrznej”. Przedstawiono w nim prace badawcze związane z symulacjami komputerowymi nowego modułu napędowego przeznaczonego do platform transportowych na poduszce powietrznej.

Trzydniowa konferencja obfitowała w spotkania naukowców z różnych gałęzi transportu. Pozwoliło to na wymianę poglądów na temat integracji i koordynacji transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.

W konferencji uczestniczyło ponad 280 prelegentów z kilku państw europejskich. Referaty wygłaszane były na sesjach plenarnych, w sesjach tematycznych i w sesjach plakatowych.

Organizatorem tej cyklicznej konferencji jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Patronat nad wydarzeniem objął rektor uczelni, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik.

Podziel się wpisem