Dr Natalia Zalewska, specjalistka w zakresie badań geologicznych na Marsie, reprezentowała Instytut Lotnictwa na prestiżowej konferencji o światowej renomie dla nauczycieli. Druga edycja wydarzenia odbyła się 26 października w Warszawie.

Campus Seminar to wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, które w tym samym czasie odbywa się w Finalndii, Holandii, Szwecji, na Litwie oraz w Polsce. Prelegentami konferencji są wybitni eksperci, naukowcy oraz dziennikarze, którzy inspirują słuchaczy do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania dzisiejszego świata.

W tegorocznej, polskiej edycji wystąpiła dr Natalia Zalewska, która wygłosiła prezentację pt. „Co dalej z tym Marsem? Badania, plany i nadzieje”. Prelegentka przedstawiła historię poszukiwań wody na Marsie. Przybliżyła hipotezy naukowe na pochodzenie kanałów oraz kanionów Valles Marineris na Marsie oraz opowiedziała o innych odkryciach geologicznych sugerujących obecność wody na tej planecie, dokonanych za pomocą sond kosmicznych i łazików.

Dr Natalia Zalewska jest specjalistką w zakresie badań geologicznych Marsa, prowadzonych na podstawie badań satelitów Mars Express i Mars Reconnaissance Orbiter. W 2005 roku brała udział w analogowej misji na tej planecie, zorganizowanej przez Mars Society, która odbywała się w bazie marsjańskiej na pustyni w Utah. W Instytucie Lotnictwa zajmuje się projektem „Budowa geologiczna najstarszych marsjańskich kraterów z okresu Late Heavy Bombardment na podstawie danych spektrofotometrycznych z sond Mars Express i Mars Reconnaissance Orbiter oraz analiza porównawcza z najstarszymi ziemskimi kraterami impaktowymi na podstawie zdjęć satelitarnych”.

Więcej informacji na stronie Campus Seminar.

Zdjęcie: Natalia Zalewska (archiwum prywatne)

Podziel się wpisem