10 grudnia 2015 roku dr Natalia Zalewska oraz mgr Katarzyna Dorosz z Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa poprowadziły lekcję pokazową w szkole męskiej „Azymut” w Pruszkowie. Tematem zajęć były Mars i teledetekcja.

Dzieci poznały najciekawsze fakty o Czerwonej Planecie, oglądały zdjęcia wykonane przez sondy kosmiczne Mars Express (ESA) i Mars Reconaissance Orbiter (NASA). Dzięki okularom stereoskopowym mogły poznać ukształtowanie powierzchni marsjańskiej. W drugiej części spotkania przeprowadzone zostały eksperymenty, dzieci m.in. samodzielnie symulowały powstawanie kraterów i dzięki temu odkrywały wszystkie towarzyszące temu procesowi zjawiska.

Podziel się wpisem