mgr inż. Marcin Gawroński

Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa ds. Komercjalizacji mgr inż. Marcin Gawroński zakwalifikował się z bardzo wysoką ilością punktów do drugiej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”. Już w październiku wraz z 36 innymi uczestnikami wyruszy na dwumiesięczny staż do jednego z ośrodków naukowych ze światowej czołówki. Dzięki wykładom prowadzonym przez wybitnych praktyków, kreatywnym warsztatom i wizytom studyjnym w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach uczestnicy programu dowiedzą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych.

Tematyka kursu obejmuje zarządzanie badaniami naukowymi, praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań i współpracę nauki z gospodarką.
Bardzo ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu obserwują pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital, poznają sposoby prowadzenia innowacyjnych badań naukowych.

O miejsce w kolejnej edycji rządowego programu konkurowało 128 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii w całej Polsce. 93 kandydatów po ocenie formalnej zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne i znajomość języka angielskiego. Z tej grupy wyłoniono ostatecznie 37 finalistów drugiej edycji „Top 500 Innovators”, reprezentujących 27 instytucji naukowych z całej Polski.

Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). Uczestnicy I edycji programu trafili na kursy w Stanford University w sercu Doliny Krzemowej, a po powrocie do Polski założyli stowarzyszenie promujące innowacyjne rozwiązania w nauce i wspierające ośrodki akademickie w udanych wdrożeniach wyników prac badawczych.

Dyrektorowi Marcinowi Gawrońskiemu serdecznie gratulujemy!

Podziel się wpisem