Naukowcy ŁUKASIEWICZA rozpoczęli opracowanie prototypów respiratorów ciśnieniowego i pojemnościowego z elementów powszechnie dostępnych na rynku. Prace konstrukcyjne zakończą do przełomu kwietnia i maja, a opracowany sprzęt zostanie poddany testom. Projekt prowadzony jest w ramach konsorcjum tworzonego przez ekspertów ŁUKASIEWICZA z Instytutu Lotnictwa oraz Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

Po opracowaniu prototypów naukowcy planują wyprodukowanie partii pilotażowej. Po pozytywnym przejściu kolejnych testów i kierunkowej decyzji Ministerstwa Rozwoju możliwe będzie uruchomienie produkcji sprzętu. Założenia konstrukcyjne respiratorów konsultowane były z pracownikami Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Projekt realizowany jest z inicjatywy i przy wsparciu zespołu koordynującego działającego przy Ministerstwie Rozwoju.

– Praca nad tym projektem pokazuje w pełni szybkość reakcji, elastyczność i multidyscyplinarność ŁUKASIEWICZA. 4 zespoły pracują nad składowymi projektu: konstrukcją sprzętu medycznego, projektem linii technologicznych dla produkcji masowej, opracowaniem łańcucha dostaw oraz procesem rejestracji, certyfikowania oraz ochrony własności intelektualnej  – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

To nie pierwszy projekt ŁUKASIEWICZA w walce z pandemią COVID-19. W ubiegłym tygodniu ŁUKASIEWICZ informował o wyprodukowaniu 100 urządzeń do wentylacji dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora. W piątek, 10 kwietnia 2020 roku pierwsza partia kilkunastu sztuk urządzenia opuściła ŁUKASIEWICZ – ITAM i została skierowana do ośrodków medycznych na testy kliniczne.

Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączyły się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Już dziś różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich. Więcej o zaangażowaniu naukowców trzeciej pod względem wielkości Sieci Badawczej w Europie w walkę z koronawirusem można przeczytać pod linkiem: https://lukasiewicz.gov.pl/media/informacje-prasowe/tarcza-naukowa  Informacje te będą na bieżąco aktualizowane.

Podziel się wpisem