Inspiracje, innowacje i odkrycie dla korzyści ludzkości – pod tym hasłem w dniach 25-29 października 2021 roku w Dubaju odbył się 72. Międzynarodowy Kongres Astronautyczny (International Astronautical Congress – IAC). Wydarzenie to co roku gromadzi tysiące inżynierów i naukowców z całego świata związanych z technologiami kosmicznymi. Jest to też doskonała okazja do nawiązania kontaktów z przedstawicielami z różnych krajów i kręgów kulturowych pracujących w sektorze kosmicznym.

W tegorocznej edycji wzięli udział przedstawiciele Działu Technologii Kosmicznych oraz Laboratorium Badań Środowiskowych z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa: dr Dominik Kublik, Ewa Majewska, Paweł Nowakowski, Michał Ranachowski oraz Przemysław Rokosz. W bezpośrednich rozmowach przedstawiciele Instytutu prezentowali działalność placówki i szukali możliwości współpracy.

W ramach sesji technicznej pt. „Post Mission Disposal and Space Debris Removal”, Paweł Nowakowski zaprezentował prowadzone w Instytucie prace nad rozwojem silnika na stały materiał pędny wraz z dedykowanym systemem wektorowania ciągu.

Prezentacja pt. „Propulsion for Direct Deorbitation – Solid Rocket Motor with Thrust Vector Control Development” przygotowana również przez Ewę Majewską, Hannę Tuchowską, Michała Ranachowskiego, Annę Kasztankiewicz, Błażeja Marciniaka, Damiana Kaniewskiego, Łukasza Radzikowskiego, Adama Oknińskiego i prof. Piotra Wolańskiego dotyczyła rozwijanego w ramach kilku projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej systemu przeznaczonego do deorbitacji satelitów, który jest odpowiedzią na rosnący problem śmieci kosmicznych. Napęd tego typu może znaleźć zastosowanie w przyszłych satelitach i górnych stopniach rakiet, umożliwiając ich usunięcie z orbity po wykonaniu misji.

EXPO 2020: Polski Tydzień Kosmiczny

Poza obecnością na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym delegacja Instytutu uczestniczyła także w zorganizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wspólnie z Polską Agencją Kosmiczną polsko-arabskim seminarium biznesowym, zatytułowanym „Innowacje i Trendy w Sektorze Kosmicznym”.

Wydarzenie to miało miejsce 27 października w polskim pawilonie na EXPO 2020, podczas trwającego w tym czasie Polskiego Tygodnia Kosmicznego.

W prowadzonym przez dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej, dr Aleksandrę Bukałę,  panelu dyskusyjnym reprezentant Instytutu, dr Dominik Kublik, razem z Hamdą Faisal Al Shehhi z United Arab Emirates Space Agency, Łukaszem Wilczyńskim z European Space Foundation i Leszkiem Orzechowskim ze Space is More, podkreślali znaczenie partnerstwa międzynarodowego i analizowali możliwości współpracy polsko-arabskiej.

Panel był wprowadzeniem do sesji pitchingowej, podczas której działalność Instytutu zaprezentowała Ewa Majewska. Delegaci wzięli także udział w indywidualnych rozmowach, omawiając możliwości współpracy z przedstawicielami firm z sektora kosmicznego.

Wyjazd na Kongres przedstawicieli Instytutu był współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem