Instytut zaprezentował się na największych targach branżowych dla przemysłu obronnego w Polsce – MSPO w Kielcach. Punktem kulminacyjnym było podpisanie umowy komercjalizacyjnej z firmą Farada Group na udzielenie licencji na technologię poduszkowca PRC-650. Instytut zdobył także wyróżnienie Top Design za najlepsze stoisko targowe. Nagrodę Defender za płatowiec JET-2 LM zdobyło natomiast konsorcjum, w którego pracach uczestniczył Instytut.

Umowę na udzielenie licencji na technologię poduszkowca PRC-650 do produkcji i sprzedaży na terytorium RP podpisali dyrektor Instytutu, Paweł Stężycki oraz prezes Farada Group, Szymon Kupaj. W wydarzeniu wziął także udział prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Piotr Dardziński.

Poduszkowiec powstał z myślą o potrzebach różnych służb: pogotowia wodnego, policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz wojska.

Wyróżnienia targowe

Instytut znalazł się wśród instytucji wyróżnionych nagrodą Defender. Nagrodę odebrał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (lider konsorcjum) za manewrujący odrzutowy statek powietrzny z głowicą taktyczną JET-2 LM.

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa był odpowiedzialny za podsystem startu statku powietrznego oparty o silnik rakietowy wykorzystujący stały materiał pędny. Takie rozwiązanie pozwala m.in. na zwiększenie udźwigu BSP, umożliwienie lotów w trudniejszych warunkach atmosferycznych, skrócenie drogi startowej i zmniejszenie gabarytów systemu w porównaniu do aktualnie używanych wyrzutni pneumatycznych.

Instytut wykorzystał tutaj kompetencje rozwinięte m.in. przy projekcie rakiety ILR-33 BURSZTYN, tj. systemy startowe, systemy separacji, technologia silników rakietowych na stały materiał pędny.

Liderem projektu płatowca jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa oraz MSP InnTech Sp. z o.o.

Podczas MSPO Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa otrzymał także wyróżnienie Top Design za aranżację stoiska targowego. Wyróżnienie zostało przyznane wśród 613 wystawców biorących udział w tegorocznych targach.

Technologie kosmiczne

Nowością zaprezentowaną przez Instytut na MSPO były pironaboje EGG1U wykorzystywane w rakiecie ILR-33 Bursztyn 2K. Podczas targów można było zobaczyć także: deorbitacyjny silnik rakietowy na stały materiał pędny, silnik pomocniczy rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K oraz demonstrator silnika rakietowego na hipergoliczny materiał pędny o ciągu 5kN. Osiągnięcia oraz projekty Instytutu zaprezentowano także na stoisku Polskiej Agencji Kosmicznej.

Spotkania eksperckie

Podczas MSPO odbyło się również spotkanie matchmakingowe dla branży kompozytowej. Organizatorami wydarzenia był Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta Mobilność” działający przy Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa wraz z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych. Reprezentanci sektora nauki i przedsiębiorstw mieli okazję uczestniczyć w dyskusji m.in. na temat cyrkularności w kompozytach, finansowania nowych projektów B+R oraz nowych technologii, trendów rynkowych, przemysłu 4.0 oraz recyklingu w branży kompozytowej.

Instytut był także współorganizatorem spotkania pt. „„Sieć Badawcza Łukasiewicz jako partner w projektach w obszarze obronności”. Zaprezentowano na nim kompetencje Instytutu oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie oferty dla przemysłu obronnego, w tym możliwości współpracy w ramach projektów obronnych. Przedstawiono przykłady projektów obronnych finansowanych ze źródeł takich jak: NCBR, ESA, EDA, EDF, w których uczestniczył Instytut.

__

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem