Międzynarodowa Akademia Astronautyczna oraz Międzynarodowa Federacja Astronautyczna przyjęły do swojego grona kolejnego przedstawiciela Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Członkostwo w tych prestiżowych organizacjach jest docenieniem roli jaką naukowcy i inżynierowie Instytutu pełnią w rozwoju technologii kosmicznych na świecie.

28 marca 2022, podczas dorocznej gali Międzynarodowej Akademii Astronautycznej (ang. International Academy of Astronautics, IAA) w Paryżu, prezydent Akademii John Schumacher, wraz z wiceprezydentem Mariusem-Ioanem Piso, wiceprzewodniczącą Chrysoulą Kourtidou-Papadeli oraz z sekretarzem generalnym Jeanem-Michelem Conant, wręczyli dr. inż. Adamowi Oknińskiemu, p.o. dyrektora Centrum Technologii Kosmicznych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, nominację na członka korespondencyjnego IAA. Reprezentanci Akademii uzasadnili tę decyzję aktywnością Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa na rzecz ekologicznych napędów kosmicznych oraz przyczynianiem się do budowy młodych kadr w sektorze technologii kosmicznych.

Członkiem zwyczajnym IAA od 1996 roku jest związany z Instytutem, prof. Piotr Wolański. Od wielu lat w ramach Akademii działają także prof. Zbigniew Kłos i prof. Janusz Zieliński z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2021 roku członkami korespondencyjnymi są dr Grzegorz Rarata (Komisja Europejska) i dr inż. Adam Okniński.

Reprezentant Instytutu w Komitecie Napędów Kosmicznych IAF

W mijającym tygodniu w Paryżu odbył się także doroczny zjazd Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (ang. International Astronautical Federation, IAF). Adam Okniński otrzymał zaproszenie do udziału w obradach, a 29 marca został oficjalnie włączony do Komitetu Napędów Kosmicznych IAF.

Tym samym komitet docenił wkład Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w rozwój nowych technologii napędów rakietowych. Adam Okniński w komitecie IAF jest jednocześnie przedstawicielem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiciel Instytutu i KBKiS PAN będzie działać u boku 47 inżynierów, naukowców i menedżerów z wiodących graczy sektora, między innymi: NASA JPL, NASA GRC, ESA, JAXA, DLR, CNES, ONERA, CIRA oraz firm: Aerojet Rocketdyne, ArianeGroup, Safran, Rafael oraz Reaction Engines.

Komitet Napędów Kosmicznych IAF odpowiada za kształtowanie działań Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w domenie napędów rakiet i satelitów, pracuje na rzecz integracji środowiska oraz między innymi odpowiada za przygotowanie programu i wspiera organizację dorocznego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego, na którym co roku przedstawiciele Instytutu prezentują wybrane postępy w realizowanych pracach badawczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem