M2INAVI

W Zakładzie Teledetekcji Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa uruchomiono usługę przechowywania i udostępniania referencyjnych danych wielospektralnych. Baza danych M2INAVI umożliwia analizę zobrazowań wielospektralnych wykonywanych z użyciem systemów bezzałogowych oraz w projektowanych misjach kosmicznych oraz zdalną detekcję wybranych obiektów takich jak patogeny w leśnictwie, rolnictwie i sadownictwie lub zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Może być traktowana jako element systemów IoT umożliwiający archiwizowanie i bieżącą analizę zdjęć dla każdego systemu bezzałogowego posiadającego łączność z siecią Internet.

Baza danych została umieszczona w chmurze Microsoft Azure dzięki czemu opracowane rozwiązanie jest w pełni skalowalne na potrzeby zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w praktycznie każdej części świata.

– Obecnie w bazie danych udostępniliśmy sygnatury archeonów metanogennych, bakterii, w tym ekstremofili, dostarczonych przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. W projekcie prowadzonym w tym roku w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa podjęliśmy zakończoną sukcesem próbę ich zdalnej detekcji w analogu środowiska charakterystycznego dla obszaru „Tiger Stripes” na biegunie południowym Enceladusa, księżyca Saturna” – mówi ekspert sekcji astrobiologii Polskiej Akademii Nauk oraz pracownik Zakładu Teledetekcji Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa dr Katarzyna Kubiak.

– Integracja kamery z bazą danych M2INAVI w architekturze inteligentnego urządzenia krańcowego pozwoliła na separację komponentów różnego typu na zdjęciach wielospektralnych wykonanych w komorze próżniowej. Przetwarzanie zdjęć zostało w tym modelu podzielone na dwa obszary: konfigurowalne procesy umiejscowione tuż przy kamerze oraz oparte na metodach uczenia maszynowego i sygnaturach z bazy M2INAVI procesy w chmurze obliczeniowej – opisuje Jan Kotlarz z Zakładu Teledetekcji.

Podobna koncepcja wdrożenia, z użyciem specjalnych sensorów oraz systemów bezzałogowych, stosowana jest obecnie w ramach Zadania 2 Projektu FITOEXPORT (GOSPOSTRATEG 1/385957/5/NCBR/2018) pt. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” finansowanego z programu GOSPOSTRATEG NCBiR.

– W bazie danych gromadzimy sygnatury spektralne patogenów będących przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (m.in. grzybów odpowiedzialnych za gorzką i brunatną zgniliznę jabłek, czy bakterii E.amylovora odpowiedzialnej za zarazę ogniową jabłoni). Dane hiperspektralne liści porażonych Erwinią Amylovora zostały pobrane na wszystkich etapach choroby, od dnia inokulacji aż do chwili wystąpienia widocznych objawów na liściach i owocach – mówi kierownik Zadania 2 Projektu FITOEXPORT mgr inż. Hubert Skoneczny.

Udostępnione sygnatury liści jabłoni porażonych zarazą ogniowej zostały pobrane z materiału dostarczonego przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Są one źródłem wiedzy o procesach zachodzących podczas infekcji i mogą posłużyć do jej powstrzymania w sadzie. Sygnatury spektralne liści, umieszczone w bazie danych M2INAVI, posłużą do dalszych prac mających na celu opracowanie nowych metod lustracji upraw.

Oprócz przeglądania sygnatur, w bazie M2INAVI udostępniono także narzędzie ComparSpec pozwalające na porównanie zgromadzonych w bazie danych sygnatur online.

Baza danych M2INAVI jest dostępna pod adresem: www.ilot.edu.pl/m2inavi​.

Podziel się wpisem