Instytucje badawcze z 13 krajów zadeklarowały prace na rzecz lotnictwa przyjaznego środowisku. Wśród wspólnych celów deklaracji „Zero Emission Aviation“ (ZEMA) jest rozwój nowych technologii dla napędów i paliw oraz rozwiązania dla miejskiej mobilności powietrznej. Jednym z sygnatariuszy deklaracji ZEMA, ogłoszonej i podpisanej podczas Międzynarodowego Forum Badań Lotniczych (International Forum for Aviation Research), jest Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

W przyszłości lotnictwo nie powinno mieć praktycznie żadnego negatywnego wpływu na środowisko – do takiej konkluzji doszły organizacje badawcze tworzące Grupę ZEMA dążącej do celu jakim jest lotnictwo bezemisyjne.

Strategia zorientowana wyłącznie na wzrost, stosowana w przeszłości, nie jest rozwiązaniem dla transportu lotniczego przyszłości. Grupa ZEMA uznała za niewystarczające skupienie się wyłącznie na rozwoju istniejących samolotów lub silników i postuluje opracowanie i wdrożenie nowych technologii.

W tym kontekście, ważną rolę mogą odegrać paliwa, ponieważ procesy spalania są zawsze związane z emisjami. Dlatego też organizacje badawcze zobowiązały się do zaangażowania się w rozwój alternatywnych źródeł energii dla nowej technologii napędowej. Planowane są również prace  nad optymalizacją tras lotów – wymagać to będzie dostarczenia odpowiednich danych oraz samolotów, które będą mogły operować ekologicznie na tych trasach. Dalszy nacisk ma zostać położony na mobilność powietrzną w mieście i loty elektryczne. Jednocześnie Grupa ZEMA zobowiązała się w swoim oświadczeniu do opracowywania tych zmian w sposób zgodny z potrzebami i wymaganiami społeczeństwa.

– Pracujemy nad realizacją celów tej deklaracji poprzez udział w ambitnych programach badawczych. Razem z naszymi europejskimi partnerami zainicjowaliśmy w tym roku projekt IMOTHEP na rzecz opracowania hybrydowego napędu elektrycznego w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez lotnictwo komercyjne. Z początkiem 2021 roku ruszy też inny europejski projekt: ASSURED-UAM, którego jesteśmy liderem, na rzecz zintegrowanego transportu dronami nad obszarami zurbanizowanymi. Rozwiązania nad którymi pracujemy pomogą skutecznie walczyć z negatywnymi skutkami zmian klimatu oraz przygotować się na rozwój miejskiej mobilności powietrznej, obejmującej swoim zasięgiem większe aglomeracje – mówi dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Jak podkreślają sygnatariusze porozumienia, czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo zgodnie z postanowieniami Światowej Konferencji Klimatycznej w Paryżu z 2015 roku, ​​emisje gazów cieplarnianych do atmosfery powinny zostać zredukowane do zera w drugiej połowie XXI wieku. Z kolei „Zielony Ład” Komisji Europejskiej zawiera cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie już do 2050 r. Komisja Europejska podkreśla przy tym, że do osiągnięcia tego celu konieczne będą znaczne inwestycje.

Tekst deklaracji “Zero Emission Aviation” dostępny jest tutaj.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem