Wspierając szybko rozwijającą się branżę bezzałogową, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oferuje wsparcie w wykonaniu analizy ryzyka metodyką SORA, rekomendowaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Usługa pod nazwą SORA Assistance została uruchomiona w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu uzyskiwania zezwoleń na operacje w kategorii szczególnej.

Przed złożeniem wniosku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na wykonanie operacji bezzałogowym statkiem powietrznym w kategorii szczególnej (z wyłączeniem scenariuszy standardowych) konieczne jest przeprowadzenie analizy ryzyka.

Metodologią rekomendowaną przez ULC jest SORA (Specific Operation Risk Assessment), opracowana przez organizację JARUS, a następnie dostosowana do przepisów europejskich przez organizację EASA.

SORA jest procesem złożonym i wymaga od operatora umiejętności posługiwania się środkami ograniczającymi ryzyko (mitygacjami ryzyka) oraz znajomości szeregu dodatkowych zagadnień.

W tym celu, eksperci Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa oferują wsparcie, które obejmuje:

  • wykonanie analizy ryzyka metodyką SORA;
  • wypełnienie wniosku do ULC;
  • wsparcie przy tworzeniu dokumentów INOP oraz ConOps;
  • konsultacje w zakresie niezbędnym do zebrania szczegółowych danych odnośnie planowanej operacji.

Usługę SORA Assistance można zlecić kontaktując się poprzez formularz zamieszczony na stronie: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/sora-assistance/.

Więcej o metodyce SORA: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/przewodnik-sora/.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka
i energia.

Podziel się wpisem