Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa bierze udział w programie GO PLM firmy Siemens skierowanym do ośrodków akademickich. W ramach rozszerzenia współpracy Instytut otrzymał możliwość wykorzystania kolejnych produktów firmy Siemens w celu rozwoju kadry inżynierskiej w dziedzinie projektowania struktur lotniczych, projektowania silników rakietowych i rakiet badawczych oraz specjalistycznych bezzałogowych statków powietrznych do zastosowań eksperymentalnych.

W każdym kwartale Program GO PLM firmy Siemens przyznaje granty w postaci oprogramowania NX instytucjom akademickim o odpowiednich kwalifikacjach. Grant obejmuje udostępnienie oprogramowania na wyznaczony okres wraz z materiałami szkoleniowymi.

Oprogramowanie NX oraz SIMCENTER jest wykorzystywane w ramach prowadzonych w Instytucie niekomercyjnych grantów badawczo-rozwojowych we współpracy z ESA, Unią Europejską (Horizon Europe), w ramach współpracy z Komisją Europejską (programy CleanSky i FutureSky) oraz działalności statutowej Instytutu. Działalność statutowa obejmuje utrzymanie potencjału i rozwój kompetencji w zakresie projektowania konstrukcji lotniczych zarówno załogowych, jak i bezzałogowych oraz obiektów dla przemysłu kosmicznego. Obejmuje również kształcenie nowych kadr (włączając w to praktykantów) oraz badania podstawowe i rozwojowe dla lotnictwa przyszłości.

Oprogramowanie firmy Siemens ułatwi studentom realizowanie powierzonych w czasie praktyk zadań oraz w późniejszym czasie przyczyni się do poszerzania wiedzy inżynierskiej. Znajomość modułów NX i SIMCENTER dla większości studentów stanie się cenną umiejętnością ułatwiającą znalezienie pracy na dzisiejszym rynku.

Rocznie na praktyki i staże w Instytucie przyjmowanych jest kilkudziesięciu studentów z polskich uczelni technicznych oraz studenci z Ohio State University, z którym Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa prowadzi współpracę naukową.

Wdrożeniem systemu zajmuje się firma GM System. Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. GM System dba o szkolenia, serwis i nieprzerwane sprawne działanie rozwiązań CAx/PLM w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa od wielu lat.

Więcej o programie GO PLM: https://www.plm.automation.siemens.com/en/academic/.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem