Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa został partnerem w europejskim programie Clean Aviation i dołączył do Clean Sky 3 Preparatory Group (CS3PG). CS3PG to grupa przygotowawcza odpowiedzialna za prezentowanie zgodnego stanowiska przedstawicieli europejskiego lotnictwa w sprawie ambitnego programu rozwoju lotnictwa.

Celem partnerstwa na rzecz czystego lotnictwa jest zapewnienie postępu technologicznego oraz umożliwienie rozwoju nowych produktów w aeronautyce. Rozwój ten pozwoli na osiągnięcie maksymalnych postępów w kierunku lotnictwa neutralnego dla klimatu, spełniając oczekiwania społeczno-gospodarcze i zapewniając korzyści europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom.

– Dołączenie do elitarnego grona członków założycieli programu Clean Aviation to wielkie wyróżnienie dla instytutu Łukasiewicza. Wynika to przede wszystkim z naszej konsekwentnej pracy w europejskim programie Clean Sky, gdzie realizujemy z powodzeniem kilka poważnych projektów badawczych. Jest to także wyraz przyjętej przez nas strategii aby aktywne wspierać rozwój branży lotniczej poprzez szeroki udział w międzynarodowych gremiach – podkreśla dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki.

Wspólnie z innymi partnerami, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa będzie pracował na rzecz powodzenia programu.

W gronie partnerów Clean Aviation znaleźli się czołowi producenci, stowarzyszenia lotnicze oraz instytuty badawcze: EREA, EASN, AIRBUS, THALES, SAFRAN, DLR, ASD, NLR, ONERA, INCAS, PEGASUS, LEONARDO, MTU, Rolls Royce, EASA oraz PIPISTREL.

Więcej informacji: https://clean-aviation.eu/#about

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem