Instytut Lotnictwa otrzymał Srebrny Laur Innowacyjności w ogólnopolskim konkursie im. Stanisława Staszica za najlepsze produkty innowacyjne „Laur innowacyjności 2014”. Nagrodę otrzymał projekt „Opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania ultra- czystego 98% nadtlenku wodoru do celów napędowych”. Organizatorem konkursu jest Naczelna Organizacja Techniczna.

Technologia wytwarzania 98% nadtlenku wodoru klasy HTP opracowana w Instytucie Lotnictwa stanowi atrakcyjną alternatywę dla obecnie stosowanych materiałów pędnych (np. hydrazyny) zwłaszcza w przypadku napędu relatywnie niewielkich satelitów.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbyło się w dniu 26 listopada br. na uroczystej Gali w reprezentacyjnej Sali Balowej WDT NOT w Warszawie i zostało poprzedzone II konferencją „Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski”. Konferencji i Gali towarzyszyła wystawa związana z tematyką innowacyjności.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony administracji państwowej, środowisk polonijnych na świecie, firm zagranicznych zainteresowanych polskim rynkiem oraz mediów.

Patronat rządowy nad konkursem objęły: Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat parlamentarny objął Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowany przez Komisję Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W Kapitule konkursu zasiadają wybitne osobistości z Polski i z zagranicy reprezentujące różne dziedziny techniki i gospodarki.

Więcej o nadtlenku wodoru 98% klasy HTP w artykule naukowym Grzegorza Raraty i Pawła Surmacza.

Podziel się wpisem