Konwersja i akumulacja energii. Wybrane zagadnienia

Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa zaprasza do uczestnictwa w cyklu wykładów pt. „Konwersja i akumulacja energii. Wybrane zagadnienia”, które poprowadzi prof. dr hab. inż. Roman Domański.

Zajęcia są skierowane do studentów, doktorantów, pracowników instytutów badawczych, przedstawicieli agencji rządowych, pracowników podmiotów prywatnych zajmujących się szerokorozumianą energetyką oraz wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę.
Cena: 500 PLN netto (+VAT). UWAGA ! Wykłady są bezpłatne dla studentów oraz pracowników instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i Centrum Łukasiewicz.
Pierwszy wykład odbędzie się 25 stycznia 2021 o godz. 9:15. Wszystkie spotkania będą się odbywać w formule on-line za pośrednictwem aplikacji Zoom. Szczegółowy harmonogram wykładów dostępny niżej.
Zgłoszenia (oraz pytania) przyjmujemy pod adresem mailowym: radoslaw.niedziolka[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl.

O wykładowcy

Profesor Roman Domański to autorytet w dziedzinie termodynamiki, wymiany ciepła, konwersji i akumulacji energii oraz odnawialnych źródeł energii. Profesor prowadzi szeroką działalność dydaktyczną na Politechnice Warszawskiej i innych uczelniach wyższych na wszystkich poziomach studiów, także zagranicą, m.in. w USA, Japonii, Anglii, Islandii i Portugalii. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Instytutu. Jest członkiem wielu stowarzyszeń oraz gremiów naukowych. Za swoją działalność dydaktyczną został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi.

Plan wykładów

Wykład I (poniedziałek, 25 stycznia 2021, godz. 9:15 – 12:00)
1. Wprowadzenie – pojęcia podstawowe.
2. Źródła energii pierwotnej – zasoby energetyczne świata.
3. Wybrane scenariusze rozwoju energetycznego świata.
Wykład II (czwartek, 28 stycznia 2021, godz. 9:15 – 12:00)
4. Metody konwersji energii – macierz konwersji energii.
5. Konwersja paliw kopalnych organicznych – energetyka klasyczna.
6. Konwersja paliw kopalnych jądrowych – energetyka jądrowa w tym bezpieczeństwo jądrowe.
Wykład III (poniedziałek, 1 lutego 2021, godz. 9:15 – 12:00)
7. Konwersja energii ze źródeł odnawialnych – „zielona” energia (słońce, wiatr, hydro, geotermia, biomasa, fale, pływy). Układy siłowni słonecznych, układy PV, siłownie wiatrowe, układy geotermalne.
8. Sprawność procesów konwersji energii.
9. Akumulacja energii i jej znaczenie w łańcuchu przemian energetycznych – podstawowe parametry procesów akumulacji energii.
Wykład IV (czwartek, 4 lutego 2021, godz. 9:15 – 12:00)
10. Akumulacja energii elektrycznej, cieplnej, mechanicznej produkcja paliw.
11. Hybrydowe układy konwersji i akumulacji energii.
12. Wodór jako nośnik energii – energetyka wodorowa.
13. Ogniwa paliwowe.
Wykład V (poniedziałek, 8 lutego 2021, godz. 9:15 – 12:00)
14. Pompy ciepła.
15. Ekologiczne skutki konwersji energii.
16. Bezpieczeństwo energetyczne.
Podsumowanie – technologie przyszłości.
Podziel się wpisem