ILR-33 BURSZTYN 2K

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przyznało dofinansowanie dla projektu SUBCOM złożonego przez Thorium Space, innowacyjny startup tworzący nowatorskie rozwiązania dla przemysłu kosmicznego oraz Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, warszawski instytut badawczy działający w branży lotniczej i kosmicznej. Konsorcjum zajmie się rozwojem systemów łączności i nawigacji dla zastosowań kosmicznych oraz rakietowych. Zwieńczeniem prac będzie umieszczenie na niskiej orbicie ziemskiej (LEO) mini-konstelacji trzech satelitów w standardzie cubesat wyposażonych w moduły retransmisyjne.

  • Wartość realizowanego projektu SUBCOM to 47 mln zł, dofinansowanie z NCBiR wynosi 38,7 mln zł
  • Projekt pozwoli rozwinąć niezależny system łączności i nawigacji dla zastosowań kosmicznych oraz rakietowych
  • Spółka Thorium Space rozwija SUBCOM w konsorcjum z Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa

– Miło nam ogłosić, że przystępujemy do realizacji projektu SUBCOM, poprzez który chcemy wprowadzić na światowy rynek nowe, innowacyjne systemy łączności. Grupami docelowymi będą producenci platform satelitarnych, rakiet suborbitalnych, małych rakiet orbitalnych (tzw. micro launchers, czyli rakiet zdolnych do wynoszenia na orbitę ładunków użytecznych o masie do 500 kg) oraz rakiet wojskowych. – informuje Paweł Rymaszewski, prezes zarządu Thorium Space.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez prace badawczo-rozwojowe i produkcję prototypów oraz ich weryfikację w warunkach laboratoryjnych – dotyczyć to będzie m.in. kwalifikacji rozwijanego sprzętu w laboratoriach środowiskowych Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Następnie przeprowadzona zostanie integracja tych systemów i testy funkcjonalne, zakończone testem lotnym na niskim pułapie. Równolegle będą trwały prace związane z adaptacją platformy satelitarnej, którą dysponuje Thorium Space, i jej integracja z rozwijanym w ramach projektu ładunkiem użytecznym.

Synergia nauki i przemysłu

– Projekt SUBCOM pozwoli na testowanie nowych technologii kosmicznych oraz rakietowych. W tym celu wykorzystana zostanie rakieta suborbitalna ILR-33 BURSZTYN 2K opracowana w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Rakieta umożliwi wykonywanie badań naukowych – obejmą one m.in. sondowanie atmosfery, obserwacje astronomiczne ponad atmosferą oraz badania w warunkach mikrograwitacji. Dzięki hybrydowemu napędowi rakietowemu, wykorzystującemu wysoko stężony nadtlenek wodoru, rakieta jest przyjazna środowisku oraz umożliwia elastyczne planowanie misji niedostępne dla tradycyjnych rakiet suborbitalnych. – wyjaśnia dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Projekt SUBCOM pozwoli także na realizację potrzeb przemysłowych, poprzez demonstrację i walidację technologii w locie. Dzięki testom lotnym rozwijane systemy komunikacji rakietowej i satelitarnej osiągną co najmniej VII poziom gotowości technologicznej (TRL 7).

– Ostatecznym sprawdzianem dla projektowanych urządzeń będzie kampania lotna na pokładzie rakiety suborbitalnej ILR-33 BURSZTYN 2K rozwijanej przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, w trakcie której przetestowane zostaną systemy komunikacji ziemia-rakieta-satelita oraz inercyjno-radarowy system nawigacji. Rakieta zostanie dostosowana do wymogów w zakresie m.in. systemów zasilania, komputera pokładowego oraz struktury. Mam na myśli umożliwienie przeprowadzenia weryfikacji rozwijanych w ramach projektu systemów łączności. – dodaje Paweł Rymaszewski.

Realizacja projektu umożliwi oferowanie na światowym rynku nowych, innowacyjnych systemów łączności.

Konsorcjanci SUBCOM: innowacyjność i doświadczenie

Thorium Space jednocześnie pracuje nad nowatorską stacją 5G. W kwietniu br. projekt otrzymał prawie 10 mln zł dofinansowanie z NCBiR. 

W czerwcu 2021 roku Thorium Space znalazło się na liście najbardziej innowacyjnych startupów kosmicznych, wyłonionych spośród ponad 2 tys. firm z całego świata. To jedyna firma w zestawieniu, która zajmuje się łącznością  (Advance Space Communication).

Udział Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w projekcie SUBCOM to kolejny przykład praktycznego wykorzystania opracowywanych technologii kosmicznych. Instytut rozwija współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną – do tej pory wziął udział w 20 projektach ESA w dziedzinie napędów kosmicznych i technologii rakietowych, będąc liderem w 14 z nich. W ostatnich latach zrealizowano także 3 projekty w tym obszarze w ramach programów Komisji Europejskiej. Instytut wziął udział w 4 projektach dotyczących napędów satelitarnych i rakietowych finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bliska współpraca z przemysłem ma na celu wdrożenie wyników prac B+R w postaci technologii i produktów na krajowym i europejskim rynku kosmicznym.

O projekcie

Całkowita wartość projektu SUBCOM wynosi ponad 47 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie to kwota 38,7 mln zł.  SUBCOM powstanie w konsorcjum Thorium Space z Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Projekt realizowany będzie w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie 3/1.1.1/2020 w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

***

O spółce:

Thorium Space sp. z o.o. powstała w 2017 roku. Twórcą i prezesem firmy jest Paweł Rymaszewski – ekspert branży kosmicznej i obronnej z 20-letnim doświadczeniem. Spółkę tworzy interdyscyplinarny zespół  inżynierów technologii kosmicznych oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych. Thorium Space zajmuje się projektowaniem i konstrukcją nowatorskich systemów telekomunikacyjnych przeznaczonych na unikalne pasma nadawczo-odbiorcze, umożliwiających elektroniczne sterowanie wiązką i szybszą transmisję danych.

W 2020 roku spółka otrzymała tytuł Orła Innowacji dziennika Rzeczpospolita w kategorii – Najlepsze rozwiązanie technologiczne – projekt. W czerwcu br. Thorium Space znalazło się na liście najbardziej innowacyjnych start-upów kosmicznych w 2021 roku, według badania StartUs insights: https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-spacetech-trends-innovations-2021/  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus, Leonardo, Lockheed Martin czy Ariane Gorup, oraz instytucjami z branży lotniczej i kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych i wielu innych. W obszarze technologii kosmicznych Instytut specjalizuje się w napędach satelitarnych, systemach rakietowych, awionice, badaniach środowiskowych oraz teledetekcji satelitarnej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem