ŁUKASIEWICZ – Instytut Lotnictwa oraz Politechnika Warszawska zapraszają do udziału w konkursie przeznaczonym dla studentów – uczestników konferencji naukowej 11th Development Trends in Space Propulsion Systems 2019 (14-15 listopada 2019). Konkurs obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym przemysłem kosmicznym.

Wszystkich studentów zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień oraz przedstawienia swojej pracy przed przedstawicielami sektora kosmicznego z przemysłu i środowiska akademickiego.

Najwyżej oceniona praca zostanie uhonorowana nagrodą główną w wysokości 1000 zł, sponsorowaną przez Politechnikę Warszawską. W ramach wyróżnień przyznane zostaną nagrody rzeczowe o łącznej wartości nie przekraczającej 500 zł brutto.

Tematyka konkursu związana jest z następującymi zagadnieniami:

  • kosmiczne systemy napędowe,
  • ekologiczne materiały pędne,
  • pojazdy i ładunki suborbitalne,
  • rakieta nośna,
  • rakieta, wyrzutnia i awionika statków kosmicznych,
  • modelowanie numeryczne,
  • małe satelity,
  • AIV i urządzenia testowe.

Celem konkursu jest zapoznanie się z trwającymi projektami i najnowszym stanem wiedzy w polskim i międzynarodowym przemyśle kosmicznym, promocja badań w przestrzeni kosmicznej oraz motywacja do rozwiązywania problemów w przemyśle kosmicznym.

Konkurs ma charakter zamknięty i mogą w nim wziąć udział uczestnicy konferencji zarejestrowani ze statusem ,,student’’, będący studentami studiów I lub II stopnia.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu, w szczególności jego przebiegu, prezentowane będą na stronie internetowej: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/spacetrends2019 w zakładce Student Competition.
Regulamin konkursu dostępny jest pod tym linkiem.
Podziel się wpisem