20 listopada 2012 roku Dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie ogłosił konkurs na 4 stanowiska asystenckie w Net Instytucie (dwa stanowiska) oraz w pracowni BO4 (dwa stanowiska). W celu przeprowadzenia konkursu została powołana komisja konkursowa w składzie: dr hab. inż. Cezary Galiński, mgr Ariel Janas, dr inż. Antoni Niepokólczycki (w odniesieniu do Net Instytutu), mgr inż. Andrzej Mioduszewski (w odniesieniu do pracowni BO4). Warunki konkursu dostępne będą na stronie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podziel się wpisem