Instytut Lotnictwa w Warszawie był współorganizatorem spotkania „Technology Roadmap for Small Aircraft Transport Mode”, które odbyło się 20 Lipca 2012 roku w Brukseli. W konferencji i warsztatach wzięli udział przedstawiciele podmiotów tworzących konsorcjum SAT-RDMP. Celem prac uczestników było sformułowanie wniosków pozwalających na realizację założeń programu Fight Path 2050, ustalenie możliwości przewidywania zapotrzebowania na usługi sektora małych operacji lotniczych w przyszłości oraz możliwe scenariusze jego rozwoju, ocena istniejących zasobów i możliwości, praca nad szczegółami technicznymi „mapy drogowej” dla SAT, zbadanie możliwości wsparcia programu Horizon 2020 z funduszy strukturalnych i rozwoju regionalnego, ustalenie zapotrzebowania na badania i ich kierunków pod kątem projektów Clean Sky 2 i Horizon 2020 a także ocena możliwości polepszenia współpracy uczestników konsorcjum oraz zaangażowanie nowych podmiotów.

Konferencję otworzył pan Krzysztof Piwek reprezentujący Instytut Lotnictwa w Warszawie.

Podziel się wpisem