6 czerwca 2014 r. w 70. rocznicę lądowania Aliantów na plażach Normandii odbyła się konferencja naukowa dotycząca wydarzeń z tamtego okresu. Organizatorem konferencji był Instytut Lotnictwa.

W konferencji wzięło udział wielu znamienitych gości – ambasadorów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego,  ministerstw, środowiska naukowego,  generałów, historyków,  lotników, osób związanych z lotnictwem, przedstawicieli mediów oraz uczniów i studentów.

Zaproszenie na konferencję w celu wygłoszenia prelekcji przyjęli:

– Jej Ekscelencja Alexandra Bugailiskis –  Ambasador Kanady w Polsce,

– ppor. Jerzy Główczewski, pilot Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie,

– David Houghton – Attache wojskowy w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Polsce,

– Philippe Cerf – Pierwszy Radca w Ambasadzie Francji w Polsce,

– Guido Grauwels –  Konsul i Radca Ambasady Królestwa Belgii w Polsce,

– Pułkownik Øivind Oland Christensen –  Attaché Obrony w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Polsce,

– Tadeusz Krzywda – Radca Ministra Spraw Zagranicznych ds. Wojskowych Aspektów Bezpieczeństwa,

– Wojciech Matusiak –  historyk Lotnictwa,

– dr Maciej Jankowski– Wiceminister Obrony Narodowej,

– ppłk Artur Goławski –  Generalne Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych,

– Ryszard Kornicki –  Przewodniczący Komitetu Pomnika Lotników Polskich w Northolt, syn ppłk. Franciszka Kornickiego –  ostatniego żyjącego dowódcy dywizjonów Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie,

– Peter Devitt –  Kustosz Muzeum RAF w Londynie.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli:

–  Jego Ekscelencja Paul P.J. Bekkers –  Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce,

–  Tadeusz Królikiewicz –  pilot, historyk lotnictwa,

–  Senator Witold Jan Sitarz – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Lotniczego,

–  Artur Bildziuk z żoną Danutą –  Prezes Związku Lotników Polskich WB,

–  Roman Dubicki –  Wiceprezes –  Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa,

–  Piotr Ołowski – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

–  Robert Gretzyngier – Wiceprezes Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego,

–  płk nawig. dr Andrzej Marciniuk –  Szef Katedry Nauk Ogólnokształcących, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych,

–  Adam Kostyra –  Stowarzyszenie Lotnicza Warszawa,

–  Płk Sylwester Krysztofiak –  Urząd Lotnictwa Cywilnego,

–  grupa studentów z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,

–  uczniowie z Technikum Lotniczego SIMP,

–  dziennikarze mediów ogólnopolskich i lotniczych oraz z sektora obronnego.

Gości konferencji przywitał Dyrektor Instytutu Lotnictwa – prof. Witold Wiśniowski.

W trakcie konferencji miała miejsce promocja książki autorstwa profesora Tadeusza Królikiewicza oraz Wojtka Matusiaka pt. „Polski samolot i barwa. Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie 1940-1946”. Książka została wydana we współpracy Wydawnictw Naukowych Instytutu Lotnictwa oraz Wydawnictwa Bellona.

Po konferencji odbył się koncert piosenek Edith Piaf w wykonaniu Doroty Lulki wraz z zespołem: Paweł Nowak – akordeon oraz Maciej Sadowski – kontrabas.

Po części artystycznej, goście zostali zaproszeni na uroczysty bankiet.

Patronat honorowy nad konferencją „Podniebni bohaterowie” objął Instytut Pamięci Narodowej.

Wywiad ppor. Jerzego Główczewskiego i Wojtka Matusiaka dla Polskiego Radia 24 (6.06.2014).

Podziel się wpisem