Blisko 100 uczestników zgromadziło Krajowe Forum „Międzynarodowa współpraca instytutów badawczych”, które odbyło się 12 czerwca br. w Instytucie Lotnictwa. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce.

Wydarzenie zainaugurował Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, który wraz z Dyrektorem Instytutu Lotnictwa – prof. Witoldem Wiśniowskim oraz Prezes General Company Polska Sp. z.o.o – Magdaleną Nizik dokonali uroczystego otwarcia siedziby Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych mieszczącego się na terenie Instytutu Lotnictwa.

Nowe centrum jest wykorzystywane zarówno przez inżynierów Instytutu Lotnictwa, jak i specjalistów amerykańskiej firmy General Electric – partnera strategicznego Instytutu Lotnictwa. Efektom tej międzynarodowej współpracy poświęcony został wykład inauguracyjny Prezes General Electric Company Polska Sp. z.o.o – Magdaleny Nizik, z okazji 15-lecia utworzenia Engineering Design Center – centrum inżynierskiego powołanego wspólnie przez Instytut Lotnictwa i General Electric,  które jest przykładem na udane partnerstwo publiczno-prywatne realizowane przez polski instytut naukowy z partnerem przemysłowym. Jak wskazała w swojej prezentacji pani Nizik, współpraca jednostki ukierunkowanej na badania naukowe z firmą stawiającą sobie cele biznesowe przynosi obu podmiotom wymierne korzyści. Są to przede wszystkim: dostęp do najnowocześniejszych laboratoriów i rozwiązań technologicznych, korzystanie z kontaktów w świecie nauki i biznesu, możliwość zaistnienia na arenie międzynarodowej, przyswojenie dobrych praktyk biznesowych oraz tworzenie miejsc pracy dla osób o wykształceniu technicznym.

Do tej współpracy nawiązał także w swoim wystąpieniu Dyrektor Instytutu Lotnictwa – prof. Witold Wiśniowski. Podkreślił również fakt dynamicznie rozwijającej się współpracy międzynarodowej Instytutu Lotnictwa, która przebiega dwutorowo: w zakresie współpracy biznesowej, jak i naukowej. Współpraca międzynarodowa Instytutu Lotnictwa w dziedzinie naukowej opiera się na współpracy z dwoma zagranicznymi uniwersytetami: Ohio State University w Columbus, Ohio oraz Uniwersytet w Brasilii. W ramach nawiązanych porozumień ww. jednostki naukowe prowadzą wymianę kadry naukowej, jak również wspólne sympozja, konferencje i publikacje.

Innej z form współpracy międzynarodowej poświęcony był wykład Agnieszki Durki z Finryan na temat internacjonalizacji klastrów przemysłowo-naukowych w Polsce i na świecie. Jest to propozycja współpracy przede wszystkim z małymi i średnimi firmami, które często nie posiadają własnej infrastruktury badawczej. W ramach uczestnictwa w klastrze możliwe jest również współdziałanie z międzynarodowymi podmiotami.

Kolejnym z zaproszonych referentów był Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych – prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, który przedstawił słuchaczom zakres projektów realizowanych przez Instytut dla partnerów zagranicznych.

Uczestnicy Forum chętnie wymieniali się własnymi spostrzeżeniami na temat współpracy międzynarodowej nawiązanej przez ich instytuty. W drugiej części spotkania swoje referaty wygłosili: dr inż. Agnieszka Gutowska – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, dr inż. Aleksandra Koteras – Główny Instytut Górnictwa,. prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak – Instytut Odlewnictwa, prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz – Instytut Energetyki, prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz – Polska Agencja Kosmiczna, dr hab. Krzysztof Kurek – Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Na zakończenie Forum odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy wymieniali spostrzeżenia oraz dzielili się doświadczeniem ze współpracy międzynarodowej jednostek naukowych. Zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia nakładów finansowych na polską naukę oraz wzmocnienia istniejących instytutów badawczych.

Podziel się wpisem