W dniach 8-9 czerwca 2018 roku  na Politechnice Łódzkiej odbyła się I Konferencja Kosmiczna zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe „KOSMOS”. Celem konferencji było propagowanie i poszerzanie wiedzy o technologiach kosmicznych wśród studentów oraz integracja środowiska związanego z badaniami i przemysłem kosmicznym.

Przedstawiciele Centrum Technologii Kosmicznych w Instytucie Lotnictwa, Tobiasz Mayer oraz Tomasz Noga zostali zaproszeni przez organizatorów do udziału w konferencji oraz wygłoszenia prezentacji pod tytułem: „Rakieta ILR-33 „Bursztyn” – od projektu do lotu”. Prezentacja spotkała się z pozytywnym przyjęciem. Pytania od strony słuchaczy dotyczyły stabilności nadtlenku, materiału użytego do wykonania korpusu rakiety, porównania do rakiet wojskowych oraz źródła finansowania projektu.

Konferencja zgromadziła wielu ciekawych prelegentów, odznaczała się  też ciekawymi prezentacjami i wysokim poziomem merytorycznym. W sesjach referatowych pojawiły się prezentacje dotyczące projektów satelitarnych, prawnych i biologicznych aspektów eksploracji kosmosu oraz rozważań na temat szans w pozyskaniu nowych surowców.

Podziel się wpisem