27 kwietnia 2017 roku w Engineering Design Center (EDC) w Warszawie odbyła się konferencja technologiczna „Perspektywy przemysłu naftowo-gazowego do roku 2025” z udziałem przedstawicieli biznesu, nauki oraz technologii. Konferencja, będąca częścią obchodów dziesięciolecia istnienia zespołu Oil & Gas w EDC, miała na celu omówienie wyzwań stojących przed przemysłem wydobycia, przesyłu i przetwórstwa ropy i gazu w dzisiejszym świecie ciągłych zmian, z perspektywy zarówno przedstawicieli firm z rynku Oil & Gas, jak i instytucji je wspierających.

W czasie konferencji przedstawiciele firmy General Electric oraz licznych przedsiębiorstw przemysłu naftowo-gazowego z tej części Europy mieli szansę zarówno podzielić się doświadczeniem, jak i poszerzyć wiedzę na temat trendów technologicznych oraz wyzwań, jakie przynosi rynek XXI wieku. Wydarzenie otworzyli Marian Lubieniecki, prezes zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa – czyli osoby stojące na czele dwóch organizacji, które tworzą Engineering Design Center. W sesji przedpołudniowej prelegenci, wśród których znalazł się między innymi Michele Stangarone, prezes GE Oil & Gas na Europę, przedstawili analizy sytuacji na rynku wydobycia, przesyłu i przetwórstwa ropy i gazu, po czym goście mieli okazję wysłuchać panelu dyskusyjnego na temat kluczowych wyzwań technologicznych stojących przed przemysłem naftowo-gazowym z udziałem przedstawicieli General Electric oraz firm PGNiG, GAZ-SYSTEM i Energoprojekt Katowice SA. Popołudnie wypełniły sesje naukowo-technologiczne w trzech blokach tematycznych: „Cyfrowa rewolucja”, „Innowacyjne technologie” oraz „Wyzwania ekonomiczne i ekologiczne”.

Konferencja była okazją do świętowania dziesiątej rocznicy powstania zespołu Oil & Gas w Engineering Design Center, wspólnym przedsięwzięciu Instytutu Lotnictwa i General Electric. Zespół O&G powstał w EDC w 2007 roku i jest kluczową częścią tego największego w Europie centrum projektowego, zatrudniającego 2000 osób, w tym 1800 inżynierów. Inżynierowie z zespołu O&G projektują, testują, a także wspierają produkcję i serwisują instalacje pracujące na dnie morza służące do wydobycia ropy i gazu. Wśród innych urządzeń, nad którymi pracuje zespół w EDC, wymienić należy turbiny przemysłowe o mocach od kilku do kilkudziesięciu MW – w szczególności 5, 12 i 16 MW, które znajdują zastosowanie w stacjach przepompowni gazu, na rurociągach oraz przy produkcji energii elektrycznej oraz sprężarki używane w sieciach gazowych i w przemyśle rafineryjnym, chemicznym i petrochemicznym.

Konferencja była również częścią obchodów 25-lecia obecności GE w Polsce.

Podziel się wpisem