Instytut Lotnictwa w Warszawie był organizatorem Konferencji Dyrektorów Instytutów Badawczych Ministerstwa Gospodarki, która odbyła się w dniach 4 – 5 kwietnia 2013 roku w pałacyku Zamoyskich w Warszawie. Na spotkaniu były omawiane między innymi problemy związane z działalnością instytutów badawczych podległych Ministerstwu Gospodarki, polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie nauki i innowacyjności, kierunki badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz nowy program operacyjny „Inteligentny rozwój w latach 2014-2020”. prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa zapoznał uczestników spotkania z działalnością podległej mu jednostki badawczej. W konferencji udział wzięła między innymi Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki a także Jerzy W. Pietrewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podziel się wpisem