Instytut Lotnictwa w Warszawie był współorganizatorem konferencji Clean Sky 2, która odbyła się w Brukseli w dniach 11 – 14 czerwca 2012 roku. Obecny program Clean Sky koncentruje się na dużych statkach powietrznych, samolotach regionalnych, wiropłatach, jak również silnikach, systemach, projektowaniu konstrukcji przyjaznych środowisku oraz produkcji.
Biorąc pod uwagę cele Komisji oraz sektora transportowego, aby osiągnąć przyjazny środowisku model dotarcia na terenie Europy „od drzwi do drzwi” w ciągu 4 godzin zespół SAT  Roadmap (Small Aircraft Transport – Roadmap) zaproponował kontynuowanie badań i rozwój technologii w projekcie Horizon 2020 oraz zaprezentował projekt Clean Sky 2 uwzględniający użycie lekkich samolotów i śmigłowców do wykonywania małych operacji lotniczych.
W pełni rozwinięty mały  transport powietrzny (zarówno pasażerski i towarowy) umożliwiałby w przyjazny dla środowiska sposób dotarcie z jakiegokolwiek punktu na terenie Europy o innego w ciągu 4 godzin. Byłoby to szczególnie korzystne dla regionów Europy, które mają słabą infrastrukturę drogową, przyczyniając się do polepszenia ich wzrostu gospodarczego. System opracowany w ramach projektu SAT miałby częściowo zastąpić podróż samochodem (dla pasażerów) i mały transport ciężarowy (dla regionalnego przewozu towarów), łagodząc w przyszłości  problem zatłoczenia europejskich dróg oraz wpływając na zmniejszenie  zanieczyszczenia środowiska. Usługi będą świadczone z wykorzystaniem rodziny małych samolotów (np. od 4 do 19 miejsc) w różnych modelach biznesowych. Małe samoloty mogą korzystać z małych lotnisk lokalnych i regionalnych w Europie, których jest ponad 2500. Są one łatwo dostępne dla dużej części populacji naszego kontynentu. Mały transport powietrzny będzie mógł łatwiej spełnić indywidualne oczekiwania klientów.
Europejscy producenci małych samolotów to bardzo często firmy o długiej tradycji. Udane wdrożenie projektu SAT w Europie wzmocniłoby je, dzięki produkowaniu dużej ilości nowoczesnych maszyn co wpłynęłoby znacząco na ich stabilność ekonomiczną.

Instytut Lotnictwa reprezentował na konferencji Krzysztof Piwek.

 

Podziel się wpisem