W dniach 19-21 listopada 2018 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja pt: „Bird/Wildlife Strike Prevention” organizowana przez World Birdstrike Association – WBA wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Konferencja poświęcona będzie ograniczaniu zagrożeń dla ruchu lotniczego związanych z występowaniem i aktywnością zwierząt. Wydarzenie odbywać się będzie w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W tym roku Instytut Lotnictwa występuje w roli sponsora wydarzenia. Przedstawiciele z pionu Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji wezmą czynny udział w sesjach warsztatowych gdzie przedstawią swoje doświadczenia w obszarze badań zderzeń z ptakami i innymi niewielkimi obiektami oraz z badań zderzeniowych struktur energochłonnych, w tym drukowanych 3D.

Program konferencji dostępny jest pod adresem: http://worldbirdstrike.com/images/WBA_2018_Conference/WBA%202018%20Conference%20Warsaw%20tentative%20program%20Oct.pdf

Podziel się wpisem