W dniu 29 października Stowarzyszenie Krajowa Izba Paliw Alternatywnych zorganizowało  konferencję na temat zmian w przepisach oraz ich skutków dotyczących biopaliw.

Konferencję otworzył prezes stowarzyszenia, Henryk Zamojski, który przedstawił zmiany w przepisach umożliwiające podjęcie produkcji biowęglowodorów ciekłych. W trakcie konferencji omawiano głównie biopaliwa stosowane w transporcie drogowym, biogospodarkę w Europie, zasady wykorzystania odpadów i pozostałości z procesów produkcyjnych oraz potrzeby surowcowe.

Przedstawiciel  Instytutu  Lotnictwa – Zbigniew Pągowski oraz ATS Air Transport Suport – Andrzej Rode, w ramach dyskusji zwrócili uwagę na konieczność uwzględnienia w przepisach krajowych biopaliw lotniczych, których bujny rozwój stymulować będzie rozwój technologii  biopaliw w transporcie  naziemnym. Warto wiedzieć bowiem, że wg ostatniego IATA 2013 Report on Alternative Fuels as a contribution from ICAO Secretariat (poczynając od lipca  2012),  ponad 18 linii lotniczych wykonało  ponad 1500 lotów komercyjnych, w tym regularnie zaplanowanych  lotów, gdzie użyto biopaliw tzw. BioJetA  wyprodukowanych zgodnie z normą ASTM 7566 opublikowaną w roku 2009 (metoda FT) i aneksem z roku 2011 (metoda HEFA, inaczej zwana także HRJ lub BioSPK).

Brak krajowych uregulowań w tej sprawie może powodować problemy dla przedsiębiorstw lotniczych i producentów paliw lotniczych. Chociaż  paliwa wyprodukowane  wg metody FT, lub HEFA rozpoczęły proces wprowadzania biopaliw  w lotnictwie, mapa drogowa nowych paliw już została wytyczona i wprowadzane będą wkrótce liczne dodatkowe procesy: m.in  przetwarzające alkohol na paliwo JetA tzw. „alcohol-to-jet” (ATJ), poczynając od etanolu.

Dyskutanci wspomnieli także o różnych  inicjatywach i technologiach, które pojawiły się w Polsce, m.in. produkcji paliw lotniczych zintegrowanych z produkcją paliw transportowych  dla silników o zapłonie samoczynnym i iskrowym np. ze śmieci firmy SOLENA, czy z lnianki firmy JetE Microfiner. Stwarza to nowe możliwości dla rozwoju biopaliw lotniczych w Polsce, które Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw Alternatywnych będzie aktywnie wspomagać, tak w procesach legislacyjnych, jak i w promowaniu nowych technologii, o czym zapewnił uczestników konferencji prezes stowarzyszenia Henryk Zamojski.

Podziel się wpisem