Kończą się prace związane z projektem Enhanced RPAS Automation (ERA), w który zaangażowany jest Zakład Awioniki w Łukasiewicz-Instytucie Lotnictwa. Na początku lipca 2020 r. odbył się ostatni przegląd projektu podsumowujący dotychczasowe prace.

Celem projektu, będącego przedsięwzięciem ad-hoc Europejskiej Agencji Obrony, było umożliwienie samolotom bezzałogowym poruszania się w niesegregowanej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Uczestniczyło w nim 16 partnerów z pięciu państw: Niemiec, Francji, Włoch, Polski i Szwecji. Liderem projektu był niemiecki Airbus Defence and Space, natomiast liderem etapu demonstracji i weryfikacji systemu (Work Package – Demonstration & Verification) – Politechnika Rzeszowska.

Zespół Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zaangażowany był w budowę demonstratora systemu automatycznego kołowania na platformie badawczej – samolocie doświadczalnym MP-02 Czajka, należącym do Instytutu.

Prowadzone przez Instytut prace obejmowały adaptację samolotu poprzez:

  • identyfikację modelu matematycznego samolotu do projektu modułu kierowania samolotem podczas kołowania,
  • dobór i zabudowę serwomechanizmów sterujących wychyleniem koła przedniego, dźwignią hamulca i silnikiem,
  • projekt i wykonanie komputera sterującego elementami wykonawczymi,
  • projekt i wykonanie układu zasilania urządzeń systemu automatycznego kołowania,
  • projekt mocowania zewnętrznego i regału wewnętrznego do instalacji czujników i komputerów,
  • organizację montażu urządzeń opracowywanych przez partnerów,
  • organizację sześciu kampanii testowych na lotnisku Ośrodka Kształcenia Lotniczego w Jasionce.

– Mieliśmy okazję, by poznać organizację pracy w międzynarodowym zespole i podpatrzeć dobre praktyki. Nawiązaliśmy nowe kontakty, a ostatnie sesje badań pokazały, że zespół AutoTaxi jest zgrany i może pracować efektywnie. Co najważniejsze, zdobyliśmy wiedzę z zakresu projektowania. Nasze raporty techniczne i prezentacje w gronie konsorcjum spotykały się z pozytywnym odbiorem. Podsystemy zaprojektowane przez Zakład Awioniki, po modyfikacjach, działały poprawnie – mówi dr inż. Jerzy Graffstein, kierownik projektu ERA po stronie Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa.

Ostatecznie demonstracje odbyły się w formie wirtualnej i obejmowały pokaz filmów i symulacji, a poziom gotowości technologicznej (TRL) systemu AutoTaxi oceniono na 4–5.

Fot. Katarzyna Nowosielska-Augustyniak

Więcej informacji: https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2020/09/09/rpas-automation-project-helps-set-european-standards

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem