Biblioteka Instytutu Lotnictwa już niedługo wdroży system biblioteczny „Mateusz”, który służy do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelni, prowadzenie kwitariusza itp.). System ten ma bardzo przyjazną szatę graficzna, jest prosty w obsłudze, ponadto posiada zintegrowany z programem moduł skanowania okładek, umożliwia wprowadzanie spisu treści i informacji o zawartości książki oraz automatyczne pozyskiwanie opisów z baz zewnętrznych.

„Mateusz” kompleksowo spełnia oczekiwania odnośnie swojej funkcjonalności. W programie można wyróżnić części odpowiedzialne za:
1. Udostępnianie
– rejestracja czytelników
– wypożyczanie pozycji
– katalog pozycji
– rezerwowanie pozycji
– obsługa czytelni
– obsługa stanowisk internetowych
– administracja
– statystyki
– skontrum
– selekcja zbiorów
– backup bazy
– przygotowanie protokołów ubytków, darów, ekwiwalentów itp.
2. Katalogowanie
– centralna akcesja
– pozyskiwanie i opracowanie zbiorów
– katalog pozycji
– księga inwentarzowa
– import opisów
3. OPAC WWW
– katalog
– obsługa swojego konta
4. Serwer Z39.50

Po ukończeniu prac katalog będzie dostępny w Internecie, a użytkownicy będą mogli zamawiać książki czy zarządzać swoim kontem.

Podziel się wpisem