22 kwietnia 2010 Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji uczestniczyło w szkoleniu LEADING ACE, przeznaczonym dla liderów: dyrekcji, managerów i osób zarządzających systemem jakości ACE stosowanym w jednej z największych światowych korporacji związanej z przemysłem lotniczym – United Technologies Corporation.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Howarda Daniela, audytora i eksperta w dziedzinie systemu ACE – Achieving Competitive Excellence (Osiąganie Konkurencyjnej Doskonałości), przedstawiciela głównego biura ACE firmy Pratt & Whitney. Szkolenie to miało na celu zwrócenie uwagi na korzyści, jakie daje pełne wdrożenie systemu dla osiągania najwyższych rezultatów przedsiębiorstwa, przedstawienie metod rozwijania kultury i infrastruktury systemu, skutecznego motywowania pracowników oraz budowania solidnego planu dojścia do najwyższego poziomu doskonałości. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające ich umiejętność skutecznego kierowania i zarządzania jakością systemu. Było to pierwsze tego typu szkolenie, którego uczestnikami byli przedstawiciele organizacji niebędącej członkiem UTC. CBMK współpracująca z korporacją od 2007 roku, jako jedyne niezależne laboratorium w Polsce wdraża i udoskonala system jakości ACE. Szkolenie „LEADING ACE” poprzedzone zostało jednodniowym kursem „ACE SUPERDAY” skierowanym dla kierownictwa i pracowników CBMK, dotyczącym stosowania wybranych narządzi i zagadnień systemu ACE, m.in. zarządzania strumieniami wartości (procesami), sposobem zgłaszania, rozwiązywania i eliminowania problemów, redukcją czasu przezbrajania.

Podziel się wpisem