24 stycznia odbył się Kick-off Meeting programu STARLET. Jest to program badawczy finansowany przez konsorcjum Clean Sky Joint Undertaking. Spotkanie jest początkiem realizacji 3-letniego kontraktu badawczego pt.”Basic wind tunel investigation to explore the use of Active Flow Control technology for aerodynamic load control” który będzie prowadzony przez Zakład Aerodynamiki. Uzyskanie kontraktu jest wynikiem wygrania przez Zakład Aerodynamiki konkursu ogłoszonego w 2011 r. przez Smart Fixed-Wing Aircraft Integrated Technology Demonstrator, jedną ze struktur organizacyjnych konsorcjum Clean Sky, na projekt i badania elementów aktywnego układu sterowania rozkładem obciążeń skrzydła przy pomocy techniki wydmuchu/zasysania powietrza w wybranych obszarach powierzchni skrzydła. Wartość projektu wynosi 250 000 EURO. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konsorcjum Clean Sky: Helmut Schwarze (Project Officer) i Topic Manager Heribert Bieler z Airbus Systems.

Podziel się wpisem