Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat, w którym poinformowano o przyznanych kategoriach naukowych. Instytut Lotnictwa otrzymał kategorię A. 

Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych jest przeprowadzana na podstawie wyników oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych brał pod uwagę m.in.: publikacje autorstwa pracowników jednostki naukowej w renomowanych wydawnictwach oraz monografie naukowe, opracowane nowe technologie, materiały, wyroby, systemy i usługi, wdrożenia, patenty, licencje i prawa ochronne na wzory użytkowe.

W opublikowanej liście znalazły się:

  • 4 instytuty w kategorii A+,
  • 39 instytutów w kategorii A,
  • 68 instytuty w kategorii B,
  • 4 instytuty w kategorii C.

Komunikat o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (rozdział 42)

Podziel się wpisem