W uznaniu szczególnych zasług dla uczelni Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyznał dr. inż. Jerzemu Zięborakowi – Medal Zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego. Medal wręczył Rektor – profesor Marcin Pałys.

Medal przyznawany jest za szczególne zasługi dla uczelni i całej społeczności akademickiej. Do tej pory przyznany został m.in. papieżowi Janowi Pawłowi II, premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu oraz filozofowi, Leszkowi Kołakowskiemu.

 Na medalu wyryto łacińskie sentencje: (Palmam) Qui Meruit Ferat (Niechaj nosi palmę zwycięstwa ten, kto na nią zasłużył) oraz Doctrina Multiplex Veritas Una (Dziedzin wiele, prawda jedna).

Jerzy Zięborak jest doktorem nauk technicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Był żołnierzem Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Służył w VIIII Zgrupowaniu „KRYBAR”, które walczyło w północnej części Powiśla oraz Śródmieścia.

W trakcie uroczystości Jerzy Zięborak odebrał publikację wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego autorstwa Roberta Gawkowskiego pt. „KRYBAR. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk”. Książka została wydana w formie albumu, w której udokumentowano wspomnienia powstańców walczących w zgrupowaniu. Publikacja ilustrowana jest unikatowymi zdjęciami z okresu walk powstańczych.

Jerzy Zięborak jest emerytowanym pilotem doświadczalnym, wieloletnim pracownikiem Instytutu Lotnictwa.

Na czarno-białym zdjęciu: Jerzy Zięborak w powstańczym hełmie.

Podziel się wpisem