23 maja 2017 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się seminarium informacyjne pt. „Europejskie projekty badawczo-innowacyjne  – jak skutecznie aplikować do programu Horyzont 2020”.

Prezentację na ten temat wygłosiła pani Justyna Beckmann, ekspert w Biurze Promocji Nauki „PolSCA” PAN w Brukseli, która przyjechała specjalnie do Instytutu Lotnictwa, aby podzielić się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, i tym samym poszerzyć kompetencje naszych pracowników naukowych i administracyjnych w zakresie współpracy międzynarodowej.

Prezentacja dotyczyła strategii udziału w programie Horyzont 2020, a także aktualnie prowadzonych działań przez Komisję Europejską w zakresie opracowania FP9 – kolejnego programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji. Najważniejsze kwestie, które zostały poruszone dotyczyły networkingu oraz lobbingu w UE na różnych etapach opracowywania dokumentów do programów ramowych, ekspertów oceniający wnioski projektowe, aktualnych działań związanych z oceną okresową H2020 oraz przygotowań do nowego programu ramowego.

Uczestnicy mieli też okazję zapoznać się z oficjalnym stanowiskiem Polski w sprawie FP9.

Podziel się wpisem