28 czerwca w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbyło się IX Krajowe Forum Wiropłatowe, konferencja naukowa i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów zapoczątkowana i organizowana od 1995 roku przez Instytut Lotnictwa.
Celem Forum jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą. Wygłaszane były referaty związane z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową, w przestrzeniach tematycznych: produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie.
 

Biuro organizacyjne:
mgr Marek Gospodarczyk
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel.: (22) 846 00 11 w. 553
e-mail: marek.gospodarczyk@ilot.edu.pl

Podziel się wpisem