W dniach 06-09.10.2012 mgr inż. Elżbieta Gadalińska uczestniczyła w 9. konferencji International Conference on Residual Stresses (ICRS9), która miała miejsce w Garmisch-Partenkirchen. Konferencja dotyczyła szeroko pojętej tematyki pomiarów naprężeń z wykorzystaniem takich metod jak standardowe metody dyfrakcyjne (promieniowanie rentgenowskie, neutronowe i synchrotronowe) i tensometryczne czy metody dopiero rozwijane, jak te z wykorzystaniem ultradźwięków czy za pomocą wiercenia otworów. Podczas konferencji podjęto tematykę pomiaru naprężeń w różnych kontekstach:

  • pomiar naprężeń w tzw. „cienkich warstwach” i pomiar gradientu naprężeń,
  • wpływ obróbki powierzchni na stan naprężeń,
  • pomiar naprężeń przy obciążaniu i przy zjawisku zniszczenia,
  • pomiar naprężeń w procesach produkcyjnych,
  • pomiar naprężeń na poziomie mikrostrukturalnym i określanie wartości naprężeń lokalnych,
  • pomiar naprężeń w strefach krytycznych, jak różnego rodzaju łączenia: spawy i połączenia nitowe,
  • zaprezentowano również nowe możliwości oferowane przez oprzyrządowanie pomiarowe oraz najnowsze metody pomiarowe.

Reprezentantka Instytut Lotnictwa przedstawiła referat pt. Stress distribution around rivets. Comparison of results of strain gauges and X‐ray stress measurements. The novel methodology presentation, przy współautorstwie J. Kaniowskiego, A. Baczmańskiego, W. Wronicza. Podczas konferencji zaprezentowany został również drugi referat, jej autorstwa: Differential Method for Study of Stress Localization Using Neutron Diffraction, przy współautorstwie A. Baczmańskiego, S. Wrońskiego, L. Le Joncour, B. Panicaurd, M. François, C. Braham , A. Paradowskiej, V. Klosek (referat prezentował dr. hab. A. Baczmański). Pełne teksty obu referatów ukażą się w czasopiśmie Materials Science Forum, który jest indeksowany przez ISI.
Ponadto podczas konferencji nawiązano kontakty, które w przyszłości zaowocować mogą ciekawymi, prestiżowymi projektami badawczymi w takich jednostkach badawczych jak LLB Saclay (pomiary naprężeń z wykorzystaniem promieniowania neutronowego), Helmholtz Zentrum Geesthacht (pomiary naprężeń z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego) czy też Fraunhofer Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren (pomiary naprężeń z wykorzystaniem fal dźwiękowych z zakresu ultradźwięków).

Podziel się wpisem