W Centrum Transportu i Konwersji Energii zakończono budowę prototypu dziecięcego „stymulatora rehabilitacyjnego biomechaniki kończyn dolnych”.

Pomysł budowy takiego urządzenia powstał zaledwie dwa miesiące temu, na skutek prośby rodziców dziecka cierpiącego na zespół Retta – ciężką chorobę powodującą niesprawność ruchową małej pacjentki i tym samym ograniczającą prawidłowy rozwój jej organizmu.

Dyrekcja oraz pracownicy Instytutu Lotnictwa nie mogli pozostać obojętni wobec tak istotnej prośby i szybko zapadła decyzja o natychmiastowej i sprawnej realizacji zadania.

Zaprojektowane i wykonane przez pracowników Instytutu urządzenie, stymulując ruch nóg dziecka ma powodować pobudzenie organizmu do prawidłowego rozwoju. Produkowane poza granicami naszego kraju urządzenia podobnego przeznaczenia są mało dostępne dla pacjentów z powodu ich bardzo wysokiej ceny. Pracownicy projektując i budując prototyp poszerzyli swoją wiedzę z zakresu biomechaniki oraz kolejny raz zwiększyli zakres realizowanych w Instytucie Lotnictwa projektów.

W najbliższych dniach prototyp urządzenia przejdzie testy wewnętrzne w Instytucie, a następnie zostanie nieodpłatnie przekazany rodzicom chorego dziecka do użytkowania. Doświadczenia zabrane podczas testów oraz w trakcie eksploatacji urządzenia, pozwolą w przyszłości realizować dalsze zadania w Instytucie w dziedzinie projektowania i budowy sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt i budowę urządzenia realizował zespół pod kierownictwem mgr inż. Krzysztofa Błasiaka w składzie: mgr Tomasz Balczunas, Lech Cieślewski, mgr inż. Łukasz Czajkowski, inż. Martyna Dębowska, tech. Hubert Guzek i tech. Wiktor Zimiński.

Malowanie proszkowe prototypu zrealizowała charytatywnie firma PIAST-POL z Częstochowy.

Podziel się wpisem