Fot. Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozbudowuje swoją infrastrukturę. Od 23 marca 2023 roku część powierzchni biurowych jest zlokalizowanych w kompleksie Aeropark Business Centre w budynkach Zephirus i Nothus przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 a i 45 b w Warszawie. Siedziba główna Instytutu wraz z kompleksem laboratoryjnym pozostaje pod dotychczasowym adresem w alei Krakowskiej 110/114.

W Aeroparku będzie zlokalizowanych ponad 3700 m2 powierzchni biurowych Instytutu. W nowych przestrzeniach będą pracować inżynierowie i naukowcy oraz pracownicy administracyjni. Instytut wynajmie 3 piętra w budynku Zephirus oraz 2 piętra w budynku Nothus.

Relokacja ma charakter tymczasowy na czas budowy nowych budynków na terenie Instytutu.

Budynek Nothus. Fot. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Essential Blocks Slider Subtitle

See More

Budynek Zephirus. Fot. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Essential Blocks Slider Subtitle

See More

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem