Instytut Lotnictwa otrzymał oficjalne zaproszenie od Austriackiego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii, do przystąpienia do programu TAKE OFF.

Program TAKE OFF zakłada międzynarodową współpracę między firmami i jednostkami badawczymi z różnych krajów (m. in.: Wielka Brytania, Niemcy) mającą na celu rozwijanie obecnego „know-how” w obszarze aeronautyki. Dotychczas w ramach projektu TAKE OFF zrealizowano 112 międzynarodowych projektów badawczych, których łączny budżet osiągnął 37M €. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod tym adresem.

Podziel się wpisem