Instytut Lotnictwa w Warszawie jest jednym z założycieli Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Organizacja ma za zadanie konsolidację środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji zainteresowanych eksploatacją i eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz prowadzeniem badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z produktami i technologiami o zastosowaniach kosmicznych. Członkowie związku postawili sobie za cel także prowadzenie działań na rzecz podniesienia potencjału ekonomicznego polskiego sektora kosmicznego, wspomaganie Sejmu i Senatu RP, Rady Ministrów, ministerstw oraz pozostałych organów administracji państwowej w kreowaniu krajowej polityki kosmicznej i realizacji jej założeń a także inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami polskiego sektora kosmicznego oraz pokrewnymi sektorami (lotnictwo, obronność) w celu efektywnego wykorzystania środków z budżetu państwa, programów Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz funduszy Unii Europejskiej. Wśród 19 podmiotów polskiego sektora kosmicznego biorących udział w spotkaniu założycielskim 31 października 2012 roku znaleźli się zarówno przedstawiciele dużych przedsiębiorstw, jak i małych oraz średnich firm a także ośrodków badawczych z całego kraju. Obecnie organizacja liczy 24 członków. Instytut Lotnictwa w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego reprezentuje kierownik Pracowni Technologii Kosmicznych mgr inż. Wojciech Florczuk.

Więcej o działalności i zadaniach Pracowni Technologii Kosmicznych w Instytucie Lotnictwa można przeczytać tutaj

Podziel się wpisem