7 czerwca 2010 w niemieckim Luebbenau powołano do życia międzynarodową organizację International Forum for Aviation Research (IFAR). Instytut Lotnictwa, reprezentując w jej strukturach Polskę, odegrał ważną w jej powstaniu rolę, stając się jednym ze współzałożycieli.

Idea IFAR zrodziła się w 2008 roku, podczas spotkania światowych liderów 12 najważniejszych lotniczych organizacji badawczych w Berlinie, którego tematem był Transport lotniczy przyszłości w kontekście zmian klimatycznych.
W chwili obecnej IFAR zrzesza i reprezentuje światowych liderów lotniczych organizacji badawczych. Jako niezależny doradca, reaguje na polityczne, ekonomiczne i społeczne oczekiwania związane z przemysłem lotniczym. Celem IFAR jest skoordynowanie działalności badawczej wszystkich zrzeszanych członków, a także dotychczas działających stowarzyszeń tak, aby unikając dublowania aktywności, rozwijać badania w dotychczas mało eksplorowanych obszarach. Ważnym celem nowej organizacji będzie także sprostanie wyzwaniom sformułowanym przez Advisory Council for Aeronautics Research In Europe (ACARE) takim, jak konieczność poprawy jakości i zwiększenia dostępności ruchu lotniczego, bezpieczeństwa, a także dbałość o środowisko naturalne. Cele te ACARE precyzuje w dokumentach: Strategic Research Agenda i Vision 2020.
Na spotkanie zorganizowane w dniach 6 – 7 czerwca zwołane przez prof. Joachima Szodrucha, współprzewodniczącego rady ACARE, przybyli naukowcy z m. in.: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii, Chin czy Federacji Rosyjskiej. Instytut Lotnictwa reprezentowali dyrektor Instytutu Lotnictwa Witold Wiśniowski oraz prof. Marian Jeż. Na spotkaniu omawiano między innymi:
  • współpracę naukową i wymianę doświadczeń między organizacjami lotniczymi z całego świata w kontekście obecnej sytuacji politycznej i ekonomicznej,
  • wpływ przemysłu lotniczego, związany z emisją CO2, NOx i innych substancji, na zmiany klimatyczne,
  • najważniejsze wyzwania, jakie staną przed lotnictwem w przyszłości,
  • poprawę bezpieczeństwa przemysłu lotniczego.
Do najważniejszych kwestii, poruszonych przez Instytut Lotnictwa, należały:
  • globalna produkcja lotnicza,
  • badania nad materiałami lotniczymi,
  • technologie kosmiczne we współczesnych badaniach.

Podziel się wpisem