3 października 2014 roku Instytut Lotnictwa został oficjalnie przyjęty jako Członek Wspierający Polskiego Klubu Lotniczego.

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.

Dzięki członkostwu w Polskim Klubie Lotniczym, Instytut Lotnictwa będzie uprawiony do aktywnego przekazywania do Stowarzyszenia postulatów, wniosków i opinii dla struktur rządowych i samorządowych, inicjowania nowych projektów wespół ze Stowarzyszeniem oraz udziału w seminariach i konferencjach.

Podziel się wpisem