11 października 2012 roku ukazał się artykuł Macieja Mączki, podsumowujący prace zespołu z Instytutu Lotnictwa w Warszawie zajmującego się projektem „Baltic.Air.Cargo.Net” nad wykorzystaniem modelu grawitacyjnego w prognozowaniu przepływów transportowych. Projekt „Baltic.Air.Cargo.Net”  zatwierdzony został przez komitet monitorujący programu ITERREG IVB dla regionu morza bałtyckiego dnia 10 czerwca 2010 roku. Zakontraktowana na 36 miesięcy kwota około 3 milionów euro, rozdysponowana pomiędzy partnerów z Niemiec, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Białorusi, przeznaczona jest na wzmocnienie sektora lotniczego transportu towarów oraz poprawę dostępności logistycznej do obszarów południowej Europy, Rosji oraz Azji środkowej i Chin. Projekt przyczyni się do pojawienia się nowych impulsów rozwoju gospodarki. Idea projektu wynika z obserwacji, iż pomimo istnienia wielu dobrze rozwiniętych regionalnych portów lotniczych, pozostają one w odizolowaniu od międzynarodowego rynku lotniczych przewozów towarowych, co uniemożliwia ich dalszy rozwój.

Artykuł Macieja Mączki jest dostępny tutaj

Podziel się wpisem