Zespół naukowców z Pracowni Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa będzie uczestniczył w projekcie PulCher (Pulsed Chemical Rocket with Green High Performance Propellants). Projekt jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego w module SPACE.

Główne cele i związane z nimi wyzwania to:

• Dostęp do przestrzeni kosmicznej – wypracowanie nowych koncepcji niskiego lotu orbitalnego i poza orbitą ziemi oraz powrotu na ziemię przy użyciu pojazdów wielokrotnego użytku, opracowanie nowych osłon termicznych oraz koncepcji napędu,

• zapewnienie ciągłości aktywności w kosmosie,

• ochrona przed zagrożeniami w przestrzeni kosmicznej,

• budowa bazy pozaziemskiej.

Zespół Pracowni Technologii Kosmicznych ILot będzie zaangażowany w opracowanie i wdrożenie do użycia wydajnego utleniacza paliwa rakietowego, który jest preparowany w laboratorium PTK – nadtlenku wodoru o stężeniu 98%, klasy HTP.

Podziel się wpisem