EREA (European Research Establishments In Aeronautic) wydała raport na temat stanu prac nad opracowaniem koncepcji sytemu transportu lotniczego przyszłości Air Transport System 2050. W projekcie bierze udział 50 pracowników wiodących europejskich instytucji badawczo – rozwojowych zajmujących się tematyką lotniczą: Instytutu Lotnictwa, CIRA, DLR,  INCAS, INTA, NLR i ONERA.

Ogromny wkład w projekt wnoszą naukowcy z Instytutu Lotnictwa:  prof. Marian Jeż w obszarze Airport oraz dr inż. Zbigniew Pągowski w obszarze Propulsion. Wspomagają ich między innymi: w zakresie napędów prof. Wolański w obszarze Rotating Detonation oraz Andrzej Sołtyk i Bohdan Naumienko w zakresie electrical propulsion a także ich współpracownicy.

Przedmiotem prac jest stworzenie nowego wydajniejszego europejskiego systemu transportowego poprzez zintegrowanie sieci dróg lądowych, kolejowych, powietrznych i wodnych. Dzięki temu zmniejszyłoby się uzależnienie Europy od importu ropy naftowej oraz obniżyłaby się emisja gazów cieplarnianych. System przyczyniłby się do zmiany sposobu transportu towarów i ludzi, wzrostu konkurencyjności gospodarki a poprzez duże inwestycje infrastrukturalne także do tworzenia nowych miejsc pracy.

Założenia planu, którego cele mają zostać zrealizowane do 2050 roku, koncentrują się na transporcie w miastach, między nimi oraz przewozach długodystansowych.

Najważniejsze z nich to:
– całkowite wyeliminowanie samochodów z silnikami spalinowymi z miast,
– przeniesienie w obszar transportu kolejowego lub wodnego 50% wszystkich obecnie realizowanych drogami lądowymi operacji transportowych osób i towarów na dystansach ponad 300km,
– wzrost zastosowania paliw o niskiej emisji dwutlenku węgla o 40%,
– zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 40%.

Osiągnięcie tych celów pomoże zredukować emisję gazów cieplarnianych w UE o 60 % do roku 2050.
Jednocześnie zintegrowane rozwiązania transportowe łączące sieci dróg lądowych, kolej, lotnictwo i  transport wodny stworzyłyby bardziej efektywną sieć transportową w UE, dzięki czemu przewóz ludzi i ładunków byłby szybszy i wydajniejszy.

Podziel się wpisem