Instytut Lotnictwa został wyróżniony w raporcie przygotowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz ERIFO pt. „Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+”. Wdrożony przez nas program współpracy międzypokoleniowej oparty jest na mentoringu i tutoringu doświadczonych naukowców nad młodszą kadrą. Pozwala to wykorzystanie wiedzy, doświadczenia oraz sieci kontaktów potrzebnych w prowadzeniu projektów badawczych.  

Utrzymanie aktywności starszych pracowników, nawet po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, jest efektem odpowiedniej polityki kadrowej oraz przyjaznej atmosfery panującej w miejscu pracy. Pracownicy z grupy wiekowej 50+ zyskują w Instytucie Lotnictwa nowe, satysfakcjonujące ich wyzwania zawodowe, a ich wiedza i doświadczenie są odpowiednio zagospodarowywane w wielu obszarach w firmie. Program mentoringowy z powodzeniem funkcjonuje m.in. w zespołach aerodynamiki czy silników kosmicznych. Innym modelem współpracy starszych i młodszych pracowników jest tutoring, oparty na bezpośredniej relacji „mistrz-uczeń”. Jak pokazują nasze doświadczenia, zróżnicowanie wiekowe pozwala utrzymać innowacyjność na wysokim poziomie oraz uzyskać najwyższą jakość merytoryczną prowadzonych prac.

Przeczytaj cały raport.

Podziel się wpisem