Europejska Fundacja Kosmiczna na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. opublikowała „Raport nt. wizerunku sektora kosmicznego w Polsce”. Celem  badania było uzyskanie  obrazu  aktualnej  sytuacji  wizerunkowej  polskiego  sektora  kosmicznego  wraz  z  analizą  aktywności  medialnej  podmiotów  zrzeszonych w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Instytut Lotnictwa, gdzie w Centrum Technologii Kosmicznych realizowane są projekty badawcze dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, znalazł się w czołówce polskich instytutów badawczych o silnym potencjale wizerunkowym.

Badania ankietowe przeprowadzone do raportu ujawniają, że Instytut Lotnictwa jest rozpoznawalną marką w polskim sektorze kosmicznym i cenioną w otoczeniu biznesowym.

Wśród ankietowanych instytucji badawczych działających w tym sektorze, Instytut Lotnictwa plasuje się na drugim miejscu wśród państwowych placówek, o których słychać najczęściej.

Wśród dziennikarzy zajmujących się tematyką kosmosu, Instytut Lotnictwa jest tak samo rozpoznawalny i również zajmuje drugie miejsce wśród instytucji naukowo-badawczych. Warto zauważyć, że również ta grupa społeczna wskazała „Noc w Instytucie Lotnictwa” – największą nocną imprezę edukacyjną, jako jedno z wydarzeń, które w znacznym stopniu  wspierają wizerunek polskiego sektora kosmicznego.

W ogólnym zestawieniu podsumowującym medialność podmiotów działających w sektorze kosmicznym Instytut Lotnictwa zajął 6 miejsce z 415 publikacjami w mediach. Zasięg tych informacji oszacowano na ponad 2 miliony odbiorców, a ich ekwiwalent reklamowy na niemal milion złotych.  Publikacje dotyczące Instytutu Lotnictwa miały wydźwięk neutralny lub pozytywny z przewagą pierwszej opcji.

Pełen raport dostępny pod tym linkiem.

Podziel się wpisem