12 grudnia 2018 r. w siedzibie Instytutu Lotnictwa odbyło się oficjalne podpisanie umowy ramowej o współpracy pomiędzy Instytutem Lotnictwa a Jenbacher Sp. z o.o. oraz INNIO Jenbacher GmbH & Co OG.

Umowa określa wolę podjęcia współpracy w zakresie badań naukowych, ekspertyz oraz analiz technicznych, usług inżynierskich, w szczególności poprzez stałe wykorzystanie bazy laboratoryjnej Instytutu Lotnictwa na potrzeby związane z działaniami Jenbacher.

„Dla Instytutu Lotnictwa podpisanie umowy o współpracy z Jenbacher Sp. z o.o. oraz INNIO Jenbacher GmbH & Co OG jest niezwykle ważnym wydarzeniem z punktu widzenia realizacji strategii oraz misji Instytutu. Instytut Lotnictwa dostarcza najwyższej jakości usługi badawczo-rozwojowe dla lokalnych i globalnych partnerów przemysłowych w celu uzyskania bezpośrednich korzyści dla gospodarki kraju. Podtrzymanie współpracy z naszymi partnerami przechodzących zmiany oraz pozyskanie nowych jest kluczowe dla dalszego rozwoju Instytutu oraz utrzymania pozycji wiodącej jednostki działającej w obszarze B+R w Polsce i w regionie.” –  mówi dyrektor Instytutu Lotnictwa, Paweł Stężycki.

W podpisanej umowie, instytucje wyraziły także wolę współpracy w zakresie badania i opracowania technologii stosowanej w silnikach tłokowych.

„Sformalizowanie dalszej współpracy z Instytutem Lotnictwa to nie tylko stabilizacja i kontynuacja dotychczasowej działalności w Polsce w zakresie wysokosprawnej produkcji energii i ciepła w niskoemisyjnych technologiach silników gazowych. Wartością dodaną współpracy, oprócz dostępu do polskiej myśli technicznej, jest także możliwość dostępu INNIO do szerokiego zakresu laboratoriów badawczych Instytutu Lotnictwa. Również możliwość szerszej współpracy, wspólnie z Instytutem Lotnictwa, z lokalnymi i regionalnymi placówkami badawczymi, dostawcami oraz przemysłem umożliwi rozwój technologiczny oraz dalsze innowacje w zakresie strategicznych programów B+R.” – potwierdza Marek Król, Senior Engineering Manager, Jenbacher Waukesha Gas Engines.

Umowę podpisali: Paweł Stężycki – dyrektor Instytutu Lotnictwa, Marek Król – Jenbacher Sp. z o.o. oraz Andreas Lippert – INNIO Jenbacher GmbH & Co OG.

Instytut Lotnictwa to polski, państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie. Działalność placówki skupia się na świadczeniu usług projektowych, inżynierskich i badawczych w zakresie lotnictwa i kosmonautyki. Instytut Lotnictwa prowadzi współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i transatlantycką w zakresie: konstrukcji lotniczych, technologii kosmicznych, bezpieczeństwa, silników lotniczych, aerodynamiki, napędów, kompozytów oraz badań materiałowych.

INNIO Jenbacher GmbH & Co OG jest wiodącym oferentem technologii silników gazowych, urządzeń energetycznych oraz platformy cyfrowej i związanych z tym usług z obszaru wytwarzania energii elektrycznej i sprężania gazu w miejscu wykorzystania lub w jego pobliżu. Dzięki produktom renomowanych marek Jenbacher i Waukesha firma INNIO jest przygotowana na wyzwania przyszłości. Szerokie portfolio obejmuje niezawodne, ekonomiczne i trwałe przemysłowe silniki gazowe o mocy od 200 kW do 10 MW dla różnych branż. Obsługa klienta trwa przez cały okres eksploatacji ponad 48 000 silników gazowych na całym świecie. Przedsiębiorstwo posiada główną siedzibę w Jenbach w Austrii oraz filie w Welland (Kanada) oraz Waukesha (USA).

Jenbacher Sp. z o.o. to polska spółka wyodrębniona ze struktur GE w listopadzie 2018r, a funkcjonująca w warszawie w ramach GE Distributed Power od końca 2013 roku. Działalność spółki obejmuje prace badawczo-rozwojowe w tym prac konstruktorskich, analiz przepływowych i wytrzymałościowych, niezawodność, materiałoznawstwa, projektowanie elektrowni oraz badania laboratoryjne w zespole 50-osobowym.

Podziel się wpisem